รายการ KING POWER CUP 2019/20  รอบภูมิภาคแบ่งออกเป็น 7 สนาม 88 ทีม ดังนี้

โซนภาคใต้

 1. โรงเรียนจริยธรรมวิทยา จ.นราธิวาส
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี
 3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
 4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จ.ยะลา
 5. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จ.กระบี่
 6. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 7. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี2(บ้านดอนเกลี้ยง) จ.สุราษฎร์ธานี
 8. โรงเรียนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
 10. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร
 11. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
 12. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จ.ยะลา

โซนภาคกลางและตะวันตก

 1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 2. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 3. โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข จ.สุพรรณบุรี
 4. โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 5. โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม
 6. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
 7. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 8. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม
 9. โรงเรียนลานสักวิทยา จ.อุทัยธานี
 10. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
 11. โรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี
 12. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 จ.สุพรรณบุรี

โซนภาคตะวันออกและปริมณฑล

 1. โรงเรียนสายมิตรศึกษา จ.ปราจีนบุรี
 2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
 3. โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 4. โรงเรียนเมืองพัทยา1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) จ.ชลบุรี
 5. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ จ.ชลบุรี
 6. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี
 7. โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
 8. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จ.ชลบุรี
 9. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
 10. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี
 11. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อบจ.ชบ6. จ.ชลบุรี
 12. โรงเรียนวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี

โซนกรุงเทพมหานคร

 1. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 2. โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
 3. โรงเรียนสิริรัตนาธร
 4. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 5. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
 6. โรงเรียนฐานปัญญา
 7. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 8. โรงเรียนปทุมคงคา
 9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 10. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 11. โรงเรียนทวีธาภิเศกบางกอกใหญ่
 12. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 13. โรงเรียนวิชูทิศ (กีฬากรุงเทพ)
 14. โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน
 15. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 16. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

 1. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
 2. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ จ.เลย
 3. โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี
 4. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
 5. โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
 6. โรงเรียนบ้านเกิ้ง จ. ขอนแก่น
 7. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
 8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 9. โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม จ.ขอนแก่น
 10. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น
 11. โรงเรียนพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู
 12. โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ จ.ขอนแก่น

โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

 1. โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา
 2. โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
 3. โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ ดรุณวิทยา จ.บุรีรัมย์
 4. โรงเรียนบ้านนาดี จ.สุรินทร์
 5. โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์
 6. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ
 7. โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
 8. โรงเรียนจะกงวิทยา จ.ศรีสะเกษ
 9. โรงเรียนบ้านปุน จ.ศรีสะเกษ
 10. โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 11. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จ.นครราชสีมา
 12. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์

โซนภาคเหนือ

 1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา
 3. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จ.แพร่
 4. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) จ.นครสวรรค์
 6. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 7. โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย​ จ.พิจิตร
 8. โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่
 9. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 10. โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
 11. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
 12. โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน